Oferty Specjalne

TURNIEJE PIŁKARSKIE


KURSY WYCHOWAWCÓW

UWAGA!

Trenerzy, którzy pojadą na obóz piłkarski Lato 2022 z Firmą Footballmeeting i posiadają Kwalifikacje Trenera ukończone po 23 sierpnia 2013r., dodatkowo muszą posiadać ukończony Kurs Wychowawcy Kolonijnego!
Warunek ten nie dotyczy:
a) nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U . z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)
b) osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U . z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321),
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

W sprawie odbycia takiego Kursu osoby proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 509227348.


KOLONIE

 


INNE

 

Sprawdź dostępne oferty na stronie Biura podróży LATO MARZEŃ